Minder zakelijke kosten bij afvalwerking binnen het bedrijf?

In onze maatschappij wordt steeds meer aandacht besteed aan het verminderen van onze ecological footprint. Dit betekent niet alleen het kiezen van duurzame producten, maar ook het verminderen van onnodige afvalverwerking. Binnen het bedrijfsleven is dit soms lastig, want er worden hoge kosten in rekening gebracht voor het aanleveren van bedrijfsafval. Gelukkig zijn er een aantal maatregelen die u kunt nemen om de kosten van afvalverwerking binnen het bedrijf te verminderen.

 

1. Maak een afvalbeleid

Het is belangrijk dat er binnen het bedrijf duidelijkheid is over het afvalbeleid. Er moeten afspraken gemaakt worden over wat wel en niet als bedrijfsafval mag worden aangemerkt. Dit voorkomt dat er onnodig veel afval wordt aangeleverd en verwerkt.

 

2. Stimuleer het gebruik van hernieuwbare materialen

In sommige bedrijven worden nog steeds veel materialen gebruikt die niet hernieuwbaar zijn. Stimuleer het gebruik van hernieuwbare materialen door bijvoorbeeld korting te geven op het gebruik ervan. Op deze manier wordt er minder afval verwerkt en kunnen er ook kosten worden bespaard.

 

3. Sorteer het afval

Het is belangrijk dat het afval goed gesorteerd wordt voordat het naar de verwerker gaat. Op deze manier is het makkelijker om het afval te verwerken en kunnen er ook kosten worden bespaard.

 

4. Verminder het gebruik van verpakkingsmaterialen

In sommige bedrijven wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van verpakkingsmaterialen. Probeer het gebruik ervan te verminderen door bijbeeld minder producten in te verpakken of hernieuwbare verpakkingen te gebruiken. Op deze manier wordt er minder afval verwerkt en kunnen er ook kosten worden bespaard.

 

5. Faciliteren van containers

Vaak wordt er gedacht dat het huren van zo min mogelijk containers de kosten vermindert. Dit is echter niet het geval. Hoe beter je in staat bent om het afval bij de bron te scheiden, hoe meer je bespaart op de kosten. Door de verschillende te huren containers creëer je automatisch meerdere afvalstromen. De ene afvalstroom heeft een goedkoper tarief in vergelijking de de andere afvalstroom voor het legen ervan. Een goed voorbeeld hiervan is papier en kunststof. Op deze manier is er dus altijd wel een oplossing die bij jouw wensen past.

Lees ook deze tips & adviezen

externalId=vandam-detail-news-1.1.2.1.1.2&filter[active]=1